Uppdatering av medlemsuppgifter G-gruppen

Vill du lämna ändringar till föreningen gör du det enklast genom att skicka e-post till

kassoren@g-gruppen.net med minst följande uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Äldre e-postadress
  • (Om du ändrat e-postadress)
  • Telefon

Lämna gärna kompletterande uppgifter till föreningen om vilka familjenamn, orter, områden, yrken eller annat som kan intressera eller skapa kontakt med andra medlemmar som forskar på samma områden.

Vi vill gärna också ta del av ditt födelseår, för att kunna få en uppfattning om åldersfördelningen bland våra medlemmar.

Genom att lämna dina uppgifter till oss godkänner du att vi registrerar dessa digitalt i vårt medlemsregister för föreningsinternt bruk och meddelanden till dig. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut eller säljas till tredje part.


Copyright © G-gruppen